Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:40 01/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2018, từ 24/09/2018 đến 30/09/2018 )

làm hố sơ các khoản thyu đầu năm để đoàn kiểm tra PGD kiểm tra

làm dự toán 2019 nộp PTC

Duyệt quyết toán năm 2017 (PTC) Thứ 5

Hoàn tạm ứng KB

Tham dự hội nghị CĐ, đại hội chi đoàn

Các tin khác