Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:46 22/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2015, từ 21/09/2015 đến 27/09/2015 )

Họp giao ban tổ VP

Làm báo cáo sửa chữa trang thiết bị dạy học 2011-2015 nộp PGD

Họp liên tịch chuẩn bị hội nghị công chức, viên chức.

Làm báo cáo tài chính chuẩn bị hội nghị CCVC

Chuyển tiền điện, điện thoại

Tham dự hội nghị CCVC

Các tin khác