Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 11:12 23/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 39 năm 2013, từ 23/09/2013 đến 29/09/2013 )

Họp giao ban tổ văn phòng.

Chuyển tiền mua hồ sơ, sổ giáo án, sổ dự giờ, sổ hội họp

Chuyển tiền điện tháng 8/2013

Hoàn tạm ứng kho bạc

Tham dự đại hội chi đoàn

Làm hồ sơ kế toán

Tổng vệ sinh phòng làm việc cuối tuần.

Các tin khác