Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 07:57 14/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 38 năm 2020, từ 14/09/2020 đến 20/09/2020 )

Họp giao ban tổ Vp

Lên KH công tác tuần

Lên dự trù các khoản thu NH 2020-2021, trà soát kinh phí quỹ PH, XHH chuản bị họp BĐDPHHS.

Chuẩn bị, tham dự đại hội PHHS đâu năm học.

Chuyển tiền điện tháng 9.2020.

Các tin khác