Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 11:04 09/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2019, từ 16/09/2019 đến 22/09/2019 )

Hoàn tạm ứng khô bạc

Tham mưu cho BGH về kinh phí tổ chức Hội nghị.

Hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng quét vôi tường rào và sữa chữa khác trong tháng 8/2019

Các tin khác