Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:41 01/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2018, từ 17/09/2018 đến 23/09/2018 )

Họp giao ban tổ VP

Lập DS hộ nghèo, cận nghèo nộp PGD

Chuyển tiền điện thoại, sưat máy tính

Cập nhật phần mềm TS công

Các tin khác