Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:43 22/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2015, từ 14/09/2015 đến 20/09/2015 )

Họp giao ban tổ Vp

Làm dự toán bổ sung KP tết Ất Mùi 2015

Làm báo cáo CSVC năm 2011-2015, nhu cấu 2016-2020

Làm dự toán 2016 nộp PGD

Liên hệ với bhxh cài phần mềm iBHXH

Các tin khác