Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:43 22/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2015, từ 14/09/2015 đến 20/09/2015 )

Họp giao ban tổ Vp

Làm dự toán bổ sung KP tết Ất Mùi 2015

Làm báo cáo CSVC năm 2011-2015, nhu cấu 2016-2020

Làm dự toán 2016 nộp PGD

Liên hệ với bhxh cài phần mềm iBHXH

Các tin khác