Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:09 15/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2014, từ 15/09/2014 đến 21/09/2014 )

Thứ 2: Họp giao ban tổ Vp

          Lên kế hoạch làm việc

          Đôn đốc, thu bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí để nộp PGD

Thứ 3: Nộp dự toán 2015 cho PTC

Thứ 4: Chuyển tiền nước máy.

Thứ 5: Nộp hồ sơ điều chỉnh mức đóng BH cho giáo viên chuyển đi, chuyển đến, nâng lương.

Thứ 6: Làm hồ sơ kế toán

Các tin khác