Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:11 16/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 38 năm 2013, từ 16/09/2013 đến 22/09/2013 )

Giao ban tổ VP

Nộp báo cáo lương theo NĐ66 cho PTC

Chuyển tiền điện thoại

Thanh lý sửa chữa phòng vi tính

Chuẩn bị hội nghị CBCC

Gủi thông báo đổi tên trường cho các đơn vị giao dịch.

Các tin khác