Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 07:54 14/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 37 năm 2020, từ 07/09/2020 đến 13/09/2020 )

Họp giao ban tổ VP

Lên KH công tác tuần

Làm dự toán 2021 nộp PGD

Cập nhật phần mềm dự toán lương

Chuyển TLNL

Hội nghị tổ

Cập nhật PM dự toán lương

Các tin khác