Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 07:54 14/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 37 năm 2020, từ 07/09/2020 đến 13/09/2020 )

Họp giao ban tổ VP

Lên KH công tác tuần

Làm dự toán 2021 nộp PGD

Cập nhật phần mềm dự toán lương

Chuyển TLNL

Hội nghị tổ

Cập nhật PM dự toán lương

Các tin khác