Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:59 09/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2019, từ 09/09/2019 đến 15/09/2019 )

- Điều chỉnh mức đóng BHXH cho giáo viên tăng lương, 

- Rà soát nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm để mua bổ sung.

- Chuẩn bị hồ sơ kế toán đầu năm.

Các tin khác