Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:44 01/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2018, từ 10/09/2018 đến 16/09/2018 )

Nộp nhu cầu chêngh lệc lương

Chuyển tiền điện, nước

Làm dự toán 2019 nộp PGD

Chuyển tiền photo, mua sổ sách

Các tin khác