Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:50 08/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2015, từ 07/09/2015 đến 13/09/2015 )

Thứ 2: Họp giao ban tổ Vp

          Tiếp tục làm báo cáo CSVC nộp PGD

Thứ 3: Làm việc với bảo vệ về hợp đồng giữ xe đạp cho học sinh

Thứ 4: Chuyển tiền sửa máy chiếu cho công ty HITEC

          Thông báo cho học sinh có hộ nghèo, cận nghèo nộp hồ sơ để tập hợp báo cáo cho PGD

Thứ 5: Đổi thẻ BHYT cho giáo viên có hộ khẩu thường trú tại xã bãi ngang

          Sịnh hoạt tổ chuyên môn

Thứ 6: Chuyển tiền nước máy

          Làm hồ sơ xin thanh lý tài sản

Các tin khác