Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 11:05 12/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2014, từ 08/09/2014 đến 14/09/2014 )

Thứ 2: Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch làm việc

Thứ 3: Làm báo cáo xây dựng CSVC giai đoạn 2011-2014 kế hoạch 5 năm 2015-2020 nộp PGD

Thư 4: Làm dự toán năm 2015 nộp PGD

Thứ 5: Hội nghị tổ

Thứ 6: Làm báo cáo tăng giảm mức đóng BH cho giáo viên nâng lương, chuyển đi , chuyển đến

Các tin khác