Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 11:05 12/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2014, từ 08/09/2014 đến 14/09/2014 )

Thứ 2: Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch làm việc

Thứ 3: Làm báo cáo xây dựng CSVC giai đoạn 2011-2014 kế hoạch 5 năm 2015-2020 nộp PGD

Thư 4: Làm dự toán năm 2015 nộp PGD

Thứ 5: Hội nghị tổ

Thứ 6: Làm báo cáo tăng giảm mức đóng BH cho giáo viên nâng lương, chuyển đi , chuyển đến

Các tin khác