Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 14:35 10/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 37 năm 2013, từ 09/09/2013 đến 15/09/2013 )

Thứ 2: Họp giao ban tổ văn phòng

          Làm dự toán lương năm 2014 nộp PGD

Thứ 3: làm báo cáo về tổng hợp chênh lệch tiền lương tăng thêm thực hiện nghị định 66/2013/NĐ-CP và nghị định 73/2013/NĐ-CP

Thứ 4: Đi phòng TC đối chiếu số liệu báo cáo về tổng hợp chênh lệch tiền lương tăng thêm thực hiện nghị định 66/2013/NĐ-CP và nghị định 73/2013/NĐ-CP

          Làm hồ sơ chuyển tiền nước máy tháng 09/2013

Thứ 5: Đi phòng nội vụ , BHXH ký xác nhận báo cáo về tổng hợp chênh lệch tiền lương tăng thêm thực hiện nghị định 66/2013/NĐ-CP và nghị định 73/2013/NĐ-CP

          Làm hồ sơ chuyển tiền nước máy tháng 09/2013

          Họp hội đồng trường

Thứ 6: Nộp báo cáo về tổng hợp chênh lệch tiền lương tăng thêm thực hiện nghị định 66/2013/NĐ-CP và nghị định 73/2013/NĐ-CP( Phòng tài chính)

Các tin khác