Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:58 09/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 36 năm 2019, từ 02/09/2019 đến 08/09/2019 )

- Họp với BGH, ban đại diện PHHS để quyết toán kinh phí năm 2018- 2019 và tham mưu các khoản thu năm học 2019-2020.

- Chuyển tiền kho bạc.

Các tin khác