Dạy tức là học hai lần''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 14:17 04/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2018, từ 03/09/2018 đến 09/09/2018 )

Thư 2: ngỉ bù lễ 02.9.2018

Thứ 3: Làm đối chiếu TGKB tháng 8.2018

Thứ 4: Khai giảng năm học mới, đối chiếu số liệu KB

Thứ 5: Làm hồ sơ lương và các chế độ cho giáo viên

Thứ 6: Chuyển lương tháng 9.2018

Các tin khác