Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:53 08/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2015, từ 31/08/2015 đến 06/09/2015 )

Họp giao ban tổ VP

Làm đối chiếu tiền gửi tháng 8/2015

Làm lương tháng 9/2015

Họp hội đồng sư phạm

Chuẩn bị khai giảng năm học mới

Chuẩn bị, họp PHHS đầu năm học

Các tin khác