Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 05 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 17:41 03/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 36 năm 2013, từ 02/09/2013 đến 08/09/2013 )

Thứ 3 (03/9/2013): làm bảng đối chiếu số liệu tháng 8 năm 2013

Thứ 4( 04/9/2013): Đối chiếu số liệu tháng 8/2013 tại KB

Thứ 5( 05/9/2013): Khai giảng năm học mới

                            Làm lương tháng 9/2013 + truy lĩnh nâng lương 6 tháng đầu năm 2013

Thứ 6(06/9/2013): Chuyển lương tháng 9/2013

Các tin khác