Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:36 29/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2016, từ 29/08/2016 đến 04/09/2016 )

Thư 2: Họp giao ban tổ VP

          Làm hồ sơ chuyển tiền điện thoại

Thứ 3: Chuyển tiền điện thoại

          Tạm ứng KP chi thường xuyên

          Làm hồ sơ, dự trù các khoản thu NH 2016-2017 chuẩn bị hopk ban đại diện CMHS

Thứ 4: Họp BĐDCMHS

Thứ 5: Làm hồ sơ đổi thẻ BHYT cho GV có hộ khẩu vùng KTĐBKK, nộp hồ sơ nghỉ hưu.

CN: Họp phụ huynh học sinh đầu năm học.        

Các tin khác