Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:36 29/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2016, từ 29/08/2016 đến 04/09/2016 )

Thư 2: Họp giao ban tổ VP

          Làm hồ sơ chuyển tiền điện thoại

Thứ 3: Chuyển tiền điện thoại

          Tạm ứng KP chi thường xuyên

          Làm hồ sơ, dự trù các khoản thu NH 2016-2017 chuẩn bị hopk ban đại diện CMHS

Thứ 4: Họp BĐDCMHS

Thứ 5: Làm hồ sơ đổi thẻ BHYT cho GV có hộ khẩu vùng KTĐBKK, nộp hồ sơ nghỉ hưu.

CN: Họp phụ huynh học sinh đầu năm học.        

Các tin khác