Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:56 08/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2015, từ 24/08/2015 đến 30/08/2015 )

Họp giao ban tổ VP

Làm hồ sơ điều chỉnh BHXH cho biến động giáo viên

Chuyển tiền điện thoại, sổ sách đầu năm

Làm thông báo các khoản thu đầu năm học 2015-2016

Làm hồ sơ thai sản cho giáo viên

Các tin khác