Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:32 16/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 35 năm 2013, từ 26/08/2013 đến 01/09/2013 )

Họp giao ban tổ văn phòng

Làm hồ sơ, chuyển tiền điện

Làm, chuyển tiền bảng tên trường

Làm hồ sơ kế toán

Các tin khác