Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:36 09/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2019, từ 19/08/2019 đến 25/08/2019 )

- Điều chỉnh mức đóng BHXH cho giáo viên tăng lương, 

- Rà soát nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm để mua bổ sung.

- Chuẩn bị hồ sơ kế toán đầu năm.

Các tin khác