Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:58 08/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2015, từ 17/08/2015 đến 23/08/2015 )

Họp giao ban tổ VP

Làm hồ sơ chuyển tiền nước máy, máy vi tính

Làm giấy thôi trả lương cho giáo viên thuyên chuyển công tác

Sinh hoạt tổ chuyên môn

Rà soát kinh phí xây dựng sự nghiệp giáo dục chuyển bị họp ban đại diện cha mẹ học sinh

Các tin khác