Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:29 16/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 34 năm 2013, từ 19/08/2013 đến 25/08/2013 )

Họp giao ban tổ văn phòng

Làm hồ sơ chuyển tiền điên thoại, nước máy

Chuẩn bị ĐHPHHS đầu năm học

Tập huấn kế toán

Các tin khác