Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:27 16/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 33 năm 2013, từ 12/08/2013 đến 18/08/2013 )

Đối chiếu số liệu tháng 8

Làm và nộp dự toán điều chỉnh giảm năm 2013

Chuyển lương tháng 8

Nghiệm thu sửa chữa bàn ghế trong hè

Tham gia học chính trị hè

Các tin khác