Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:25 16/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 32 năm 2013, từ 05/08/2013 đến 11/08/2013 )

Làm hồ sơ đăng ký mã ĐVQHNS do thay đổi tên trường

làm hồ sơ lương tháng 8Làm báo cáo tiết kiệm chống lagx phí 6 tháng đầu năm 2013 và năm 2013

Làm hồ sơ đăng ký lại tài khoản và mẫu dấu, chữ ký

Họp BĐ D cha mẹ học sinh đầu năm.

 

Các tin khác