Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:25 16/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 32 năm 2013, từ 05/08/2013 đến 11/08/2013 )

Làm hồ sơ đăng ký mã ĐVQHNS do thay đổi tên trường

làm hồ sơ lương tháng 8Làm báo cáo tiết kiệm chống lagx phí 6 tháng đầu năm 2013 và năm 2013

Làm hồ sơ đăng ký lại tài khoản và mẫu dấu, chữ ký

Họp BĐ D cha mẹ học sinh đầu năm.

 

Các tin khác