Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 17:38 18/02/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 3 năm 2021, từ 18/01/2021 đến 24/01/2021 )

Làm lại dự toán nộp PTC

Làm báo cáo chênh lệch lương nộp PTC

Làm báo cáo NĐ 43

Các tin khác