Dạy tức là học hai lần''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:54 13/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 3 năm 2020, từ 13/01/2020 đến 19/01/2020 )

>Họp giao ban tổ VP > >Đối chiếu TGHP năm 2019 > >Làm lương tháng 01/2020+ Truy lĩnh nâng lương đợt 2.2019 > >Chuyển tiền máy vi tính > >Điều chỉnh BH cho giáo viên thuyên chuyển công tác. >
Các tin khác