Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:32 14/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 40
( Tuần 3 năm 2017, từ 16/01/2017 đến 22/01/2017 )

Làm hồ sơ lương, phụ cấp tháng 01+02/2017

Chuyển lương, phụ cấp tháng 01+02/2017

Tạm ứng KP chi thường xuyên

Chuyển tiền điện, nước, điện thoại

Các tin khác