Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:54 25/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 41
( Tuần 22 năm 2020, từ 25/05/2020 đến 31/05/2020 )

tiếp tục rà soát hồ sơ minh chứng KĐCL

Làm đối chiếu TGKB tháng9

Làm lương, phụ cấp, BH , KPCĐ tháng 6

Các tin khác