Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 13:39 20/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 20 năm 2020, từ 11/05/2020 đến 17/05/2020 )

Chuyển tiền nước máy

Nộp từ trình xin thanh lý TS

Họp xét nâng lương 6 tháng đầu năm 2020

Họp đoàn KĐCL

Các tin khác