Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:57 12/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 2 năm 2021, từ 11/01/2021 đến 17/01/2021 )

- Làm, đối chiếu số liệu năm 2021

- Làm báo cáo NĐ 43, báo cáo chêch lệch lương nộp PTC

- Nộp qui chế chi tiêu nội nội cho PTC

- Ký bảng đăng ký biên chế quỹ lương 2021 ( Phòng nội vụ)

Các tin khác