Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:54 12/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 2 năm 2020, từ 06/01/2020 đến 12/01/2020 )

Làm,đối chiếu năm 2021

Làm báo cáo NĐ 43, báo cáo chênh lêch lương nộp PTC

Nộp qui chế CTNB 2021( PTC)

Ký bảng đăng ký biên chế quỹ lương 2021 ( Phòng nội vụ)

Các tin khác