Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:59 05/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 19 năm 2020, từ 04/05/2020 đến 10/05/2020 )

Đối chiếu TGKB tháng 4

Chuyển lương tháng 5

Làm báo cáo sắp xếp lai cơ sở nhà đất

Làm báo cáo thực hành tiết kiệm

Các tin khác