Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 16:05 23/04/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 17 năm 2021, từ 26/04/2021 đến 02/05/2021 )

- Họp giao ban tổ VP

- Họp  bàn giao tài chính CĐ do CTCĐ nghỉ hưu

- Nghỉ lễ 30/4-01/5

Các tin khác