Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 16:03 05/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 17 năm 2020, từ 20/04/2020 đến 26/04/2020 )

Trực theo phân công của BGH

Rà soát hồ sơ KĐCL

Tổng vệ sinh phòng làm việc chuẩn bị đi làm lại sau nghỉ do dịch bệnh

Các tin khác