Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 14:08 17/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 50
( Tuần 16 năm 2017, từ 17/04/2017 đến 23/04/2017 )

Họp giao ban tổ VP

Chuyển tiền điện, nước, điên thoại

Tạm ứng KP thường xuyên

Xét nâng lương, nâng lương trước thời hạn, thâm niên đợt 1 năm 2017

Các tin khác