Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:48 12/04/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 15 năm 2021, từ 12/04/2021 đến 18/04/2021 )

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Chuyển tiền điện tháng 4

- làm hồ sơ sổ sách

Các tin khác