Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 09:18 09/04/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 15 năm 2018, từ 09/04/2018 đến 15/04/2018 )

Thứ 2: Họp giao ban tổ VP, tập hợp hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo

Thứ 3:Chuyển tiền nước, tiền sửa tivi

Thứ 4: Nộp hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo (PGD)

Thứ 5: Thu hồ sơ nâng lương, nâng lương trước thời hạn đợt 1/2018

Thứ 6: làm hồ sơ đổi mã TK kho bạc

Các tin khác