Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 14:06 17/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 49
( Tuần 15 năm 2017, từ 10/04/2017 đến 16/04/2017 )

Họp giao ban tổ văn phòng

làm lại đối chiếu kinh phí KP

Làm báo cáo tổng điều tra kinh tế năm 2017

Làm lại thẻ BHYT cho giáo viên có hộ khẩu ở vùng KT đặt biệt khó khăn

Các tin khác