Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 14:06 17/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 49
( Tuần 15 năm 2017, từ 10/04/2017 đến 16/04/2017 )

Họp giao ban tổ văn phòng

làm lại đối chiếu kinh phí KP

Làm báo cáo tổng điều tra kinh tế năm 2017

Làm lại thẻ BHYT cho giáo viên có hộ khẩu ở vùng KT đặt biệt khó khăn

Các tin khác