Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 14:24 06/04/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 31
( Tuần 14 năm 2021, từ 05/04/2021 đến 11/04/2021 )

- Làm, chuyển lương, BH , KPCĐ tháng 4.2021

- Nộp hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo học kỳ 2 năm học 2020-2021( PGD)

- Chuyển tiền nước, tiền đặt báo quý 1.2021 

Các tin khác