Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 11:14 03/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 48
( Tuần 14 năm 2017, từ 03/04/2017 đến 09/04/2017 )

Họp giao ban tổ VP

Làm đối chiếu KP ngân sách quý 1

làm đối chiếu tiền gửi tháng 3

Đối chiếu KP KB

Làm , chuyển lương tháng 4

Các tin khác