Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:26 30/03/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 13 năm 2021, từ 29/03/2021 đến 04/04/2021 )

 Nộp Quyết toán thuế TNCN

- Làm việc với BHXH

- Làm đối chiếu quý 1

- Họp Hội đồng SP tháng 4

Các tin khác