Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:37 30/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 47
( Tuần 13 năm 2017, từ 27/03/2017 đến 02/04/2017 )

Họp giao ban tổ văn phòng

làm quyết toán thuế TNCN nộp chi cục thuế

Tổng hợp hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo nộp PGD

Chuyển tiền ĐT

Hoàn tạm ứng KB

Các tin khác