Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:30 21/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 46
( Tuần 12 năm 2017, từ 20/03/2017 đến 26/03/2017 )

Họp tổ VP

Chuyển tiền điện, nước, điện thoại

Tiếp tục thu sổ BHXH của GV đê nộp cho BHXH

Cập hật số BHXH của GV

Thu hồ sơ hồ sơ hộ nghèo, cân nghèo

Các tin khác