Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 07:54 16/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 12 năm 2015, từ 16/03/2015 đến 22/03/2015 )

Thứ 2: Lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo báo cáo PGD

Thứ 3: Chuyển tiền điện thoại 

Thứ 4: Làm báo cáo quyết toán năm 2014

Thứ 5: Hoàn tạm ứng KB

Thứ 6: Chuyển tiền  dưỡng sức sau thai sản.

Các tin khác