Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 15:28 21/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 45
( Tuần 11 năm 2017, từ 13/03/2017 đến 19/03/2017 )

Họp tổ Vp

Hoàn tạm ứng KB

Phát số BHXH cho GV kiểm tra, đối chiếu trước khi nộp lại cho BHXH

Chuyển tiền điện, nước

Các tin khác