Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 08:14 09/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 11 năm 2015, từ 09/03/2015 đến 15/03/2015 )

Thứ 2: Làm quyết toán KP 2014

Thứ 3: Làm báo cáo tiết kiệm kinh phí năm 2014 nộp PTC

Thứ 4: Nhận hồ sơ dướng sức sau thại sản của GV tại BHXH

Thứ 5: Làm hồ sơ chuyển tiền nước máy tháng 2 (KB)

Thứ 6: Chuyển tiền dưỡng sức sau thai sản cho GV(KB)

Các tin khác