Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Nguyễn Thị Tư

Cập nhật lúc : 10:51 08/03/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 10 năm 2021, từ 08/03/2021 đến 14/03/2021 )

Làm báo cáo tài sản công nộp PTC

Chuyển tiền nước tháng 2

Thông báo thu hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo năm 2021

Tham gia vệ sinh ngày chủ nhật xanh

Các tin khác